Noticias e alertas

Pleno ordinario da Corporación Municipal

04/06/2024

🏢 Hoxe, marte día 4 de xuño ás 20:30 horas, hai sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no Salón de Sesións da Casa Consistorial, retransmistíndose en directo a través de redes sociais, para debatir os asuntos relacionados na seguinte orde do día:

1. APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS PLENARIAS CELEBRADAS ANTERIORMENTE: ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 21/03/2024, ACTA DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 14/05/2024 E ACTA DE PLENO EXTRAORDINARIO E URXENTE DE 14/05/2024 .

2. EXPEDIENTE DE MODIFICACION ORZAMENTARIA 22/2024: TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 08/2024.

3. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOIO AO COLECTIVO DE PERSOAS CON ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) GALEGAS PROPOSTA POLA FEGAMP.

4. TOMA DE RAZÓN DO INFORME EMITIDO POLA INTERVENCION MUNICIPAL SOBRE AS MEDIDAS PARA SANEAR O RTGX NEGATIVO E ACORDO SOBRE A IMPOSIBILIDADE DE REDUCCIÓN DE GASTO NO ORZAMENTO CORRENTE.

5. CONTROL ÓS ORGANOS DE GOBERNO:
- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA DESDE O ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.
- DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2023 XUNTO CO INFORME DE SECRETARIA-INTEVENCIÓN E INFORME SOBRE REGRAS FISCAIS (EXPTE. 217/24).
- DAR CONTA DO INFORME ANUAL DE CONTROL FINANCIERO 2023 (EXPTE. 217/24).
- INFORME ANUAL DE INTERVENCIÓN SOBRE RESOLUCIÓNS ADOPTADAS POLO PRESIDENTE DA ENTIDADE LOCAL CONTRARIAS AOS REPAROS EFECTUADOS E RESUMO DAS PRINCIPAIS ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS.
- DACIÓN DE CONTA DE INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A EXECUCIÓN TRIMESTRAL CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE 2024.
- DACIÓN DE CONTA DOS INFORMES RELATIVOS A PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES (PMP) CORRESPONDENTE Ó 1º TRIMESTRE 2024.

6. ROGOS E PREGUNTAS.

Fuente: Concello de Mondariz

Máis información

Cerrar [X]Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y recopilar datos estadísticos sobre hábitos de navegación. El uso de cookies es necesario para la notificación de incidencias. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies